Planowanie Projektu

Opowiedz nam o swojej wizji oraz o przedsiębiorstwie,
żebyśmy mogli stworzyć stronę,
która będzie osiągać świetne rezultaty

Formularz Planowania Projektu

Wypełnij poniższy formularz, żeby nakreślić obraz tego jak się sprawy mają teraz i jak powinny wyglądać. Prosimy o szczere odpowiedzi abyśmy mogli poznać lepiej Twoją firmę, klientów i obecną sytuację.

Kiedy zapoznamy się z Twoimi odpowiedziami oraz dokonamy odpowiedniego rozeznania, skontaktujemy się żeby zaprezentować naszą wycenę całości projektu (lub zadamy dodatkowe pytania, jeśli projekt będzie bardziej skomplikowany).

Odkrycie Projektu

Krótki Opis Biznesu


Czego Się Podejmujemy?

Przedstaw główne cele, które ma spełniać nowa strona internetowa.

Bardzo nam wszystkim pomoże precyzyjne określenie celów, które ma osiągnąć to przedsięwzięcie, gdyż pozwoli nam to podążać w tym samym kierunku. Proponujemy zastosowanie schematu celów SOCIM - znacza to cele, które są zarazem SzczegółoweOsiągalne, mają jasno określone ramy Czasowe, są Istotne dla firmy, oraz Mierzalne.

Np: 20% wzrost sprzedaży w ciągu 6 miesięcy; 30% wzrost zapisów w tym roku; obniżenie kosztów administracyjnych o 15% w 3 miesiące; itp.


Dla Kogo To Robimy?


Koncept Projektu


Jak Ma Wyglądać Sukces?

Jeśli mielibyśmy za 12 miesięcy świętować sukces, jaki odnieść może strategicznie zaprojektowana strona internetowa, to jak by on miał wyglądać? Jak wielu odwiedzających? Jak wiele potencjalnych klientów? Ile sprzedaży?


Krótki Opis Biznesu


Czego Się Podejmujemy?

Przedstaw główne cele, które ma spełniać nowa strona internetowa.

Bardzo nam wszystkim pomoże precyzyjne określenie celów, które ma osiągnąć to przedsięwzięcie, gdyż pozwoli nam to podążać w tym samym kierunku. Proponujemy zastosowanie schematu celów SOCIM - znacza to cele, które są zarazem Szczegółowe, Osiągalne, mają jasno określone ramy Czasowe, są Istotne dla firmy, oraz Mierzalne.

Np: 20% wzrost sprzedaży w ciągu 6 miesięcy, 30% wzrost zapisów w tym roku, obniżenie kosztów administracyjnych o 15% w 3 miesiące


Dla Kogo To Robimy?


Koncept Projektu


Jak Ma Wyglądać Sukces?


Jeśli mielibyśmy za 12 miesięcy świętować sukces, jaki odnieść może strategicznie zaprojektowana strona internetowa, to jak by on miał wyglądać? Jak wielu odwiedzających? Jak wiele potencjalnych klientów? Ile sprzedaży?

Would you like to learn how to secure your website from catastrophic events, such as hacking, downtime or malware infection? Download our free guide to do just that!

stay informed!

Get useful tips right to your inbox. And don’t worry, we promise not to send you any spam or share your details with others.